Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2022-04-13 16:30 CEST

Green Landscaping Group Års­- och hållbarhetsredovisning 2021

Green Landscaping Group AB (publ) Års­- och hållbarhetsredovisning för 2021 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Års­- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan samt är bifogad i detta pressmeddelande.

https://www.glgroup.se/investerare/rapporter/


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-13 16:30 CET.

Bilder

    Prenumerera