Våra bolagBli en del av Green

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Green Landscapings bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter (utan suppleanter). Styrelsen består för närvarande av 6 ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa års­stämma.

Per Sjöstrand
Styrelseordförande sedan 2012

Per Sjöstrand

Per Sjöstrand

Styrelseordförande sedan 2012

Född 1958.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Instalco AB (publ.), Uniwater AB och Håndverksgruppen AS. Styrelseladmot i ByggPartnerGruppen AB samt Nordic Climate Group.

Erfarenhet:
Många års erfarenhet som vd i bolag såsom Instalco AB, PEAB Nord AB, Midroc Electro Aktiebolag och NEA Gruppen AB. Har även arbetat som direktör vid Stora Projekt vid Trafikverket. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.

Innehav i Green Landscaping Group:
200 576 aktier (via bolag)

Tomas Bergström
Styrelseledamot sedan 2020

Tomas Bergström

Tomas Bergström

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1971.

Andra pågående uppdrag:
Vd i investmentbolaget Byggmästare A J Ahlström Holding AB (publ), styrelseordförande i Infrea AB, Fasticon AB, Safe Life och Talangakademin Ek För samt styrelseledamot, Team Olivia AB, Ge-Te Media AB och Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.

Erfarenhet:
Mer än 25 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning, bland annat Senior Vice President på OptiGroup och vd för Textilia samt delägare i Erneholm Haskel och associate på Enskilda Securities. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.

Innehav i Green Landscaping:

Representerar 9 160 123 aktier ägda av Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB.

Monica Trolle
Styrelseledamot sedan 2018

Monica Trolle

Monica Trolle

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1965.

Andra pågående uppdrag:
Strategic Advisor inom FM och Workspace Strategy vid Tenant & Partner.

Erfarenhet:
Mångårig erfarenhet inom Facility Management i chefsbefattning i bolag som Tetra Pak North Europe, WM-data Utilities AB/CGI Sverige AB och AB Tetra Pak, som konsult hos Resources Global Professionals AB och i styrelseuppdrag för IFMA Sverige. Därutöver verksam som ekonomichef och administrativ chef inom EF Educational Tours, Sydkraft AB och WM-data Utilities AB och som regionchef för Resources Global Professionals AB. Har genomgått Executive Leadership Program, Handelshögskolan, Stockholm och studier i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.

Innehav i Green Landscaping Group:
35 590 aktier

Staffan Salén
Styrelseledamot sedan 2018

Staffan Salén

Staffan Salén

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1967.

Andra pågående uppdrag:
Vd i Salénia AB. Styrelseordförande i AB Sagax, eWork AB, Westindia AB (samt uppdrag i dotterbolag) och Investment AB Jamaica samt vd och styrelsesuppleant i Sven Salén Aktiebolag (inklusive dotterbolag). Styrelseledamot i Strand Kapitalförvaltning AB, Investment AB Antigua, Investment AB Pilhamn, Landauer Ltd och Merim AB samt
styrelsesuppleant i Aktiebolaget Godolphin.

Erfarenhet:
Tidigare vice vd och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB, redaktionschef för Finanstidningen samt finansanalytiker på Procter & Gamble. Staffan Salén har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.

Innehav i Green Landscaping Group:
9 132 298 aktier (via bolag)

Åsa Källenius
Styrelseledamot sedan 2018

Åsa Källenius

Åsa Källenius

Styrelseledamot sedan 2018

Född 1967.

Andra pågående uppdrag:
CFO Polygon Group, styrelseordförande i Do My Pizza Sweden AB och styrelseledamot i Cinis Fertilizer AB, styrelsesuppleant i Källenius Invest AB, KAAX Investment AB med dotterbolag, Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB. Ledamot i dotterbolagsstyrelser inom Polygon Group.

Erfarenhet:
Lång erfarenhet som CFO från olika företag, branscher och ägarkonstellationer. Utbildad civilekonom vid Stockholms universitet. Även genomgått Executive Management Program vid Handelshögskolan i Stockholm, Novare Management Program och Michael Berglund Board Value.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.

Innehav i Green Landscaping Group:
60 000 aktier

Björn Jansson
Styrelseledamot sedan 2024

Björn Jansson

Björn Jansson

Styrelseledamot sedan 2024

Född 1963.

Andra pågående uppdrag:
Senior Partner på Carnegie Investment Bank AB. Ordförande i Carnegie Inc och i Carnegie AS. Styrelseledamot i Optise AB. Ordförande i Stiftelsen D.Carnegie & Co och i den ideella föreningen Carnegie Social Initiative.

Erfarenhet:
Mångårig erfarenhet från Nordisk investment banking och har bl.a varit VD på Carnegie och analyschef på både Alfred Berg och Enskilda Securities. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till Green Landscaping Group och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.

Innehav i Green Landscaping Group:
0 aktier