Våra bolagBli en del av Green

Management

Johan Nordström
VD sedan 2015

Johan Nordström

Johan Nordström

VD sedan 2015

Född 1965.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i flera av Green Landscaping Group koncernens dotterbolag.

Erfarenhet:
Över 25 års erfarenhet från ledande befattningar i ett flertal bolag med internationell verksamhet. Har varit vd för Green Landscaping Group sedan 2015 och innan dess vd och styrelseordförande för Car-O- Liner Group AB. MBA från Copenhagen Business School.

Innehav i Green Landscaping Group:
3 551 536 aktier (via bolag)
31 520 teckningsoptioner 2022/2025
45 000 teckningsoptioner 2023/2026

Carl-Fredrik Meijer
CFO sedan 2015.

Carl-Fredrik Meijer

Carl-Fredrik Meijer

CFO sedan 2015.

Född 1980.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande och ledamot i ett antal styrelser i dotterbolag inom Green Landscaping Group koncernen. Styrelseledamot i Nepa AB (publ).

Erfarenhet:
Mer än 15 års erfarenhet från positioner inom ekonomi, strategi och affärsutveckling såväl i Sverige som utomlands. Har bland annat arbetat på PwC och Coor Service Management AB (publ). Utbildad civilingenjör i Technology Management vid Lunds Tekniska Högskola och civilekonom i Corporate Finance vid Ekonomihögskolan i Lund.

Innehav i Green Landscaping Group:
305 125 aktier
30 000 teckningsoptioner 2022/2025
25 000 teckningsoptioner 2023/2026

Jakob Körner
M&A-chef sedan 2020.

Jakob Körner

Jakob Körner

M&A-chef sedan 2020.

Född 1976.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i ett antal styrelser i dotterbolag inom Green Landscaping Group koncernen.

Erfarenhet:
Har tidigare arbetat på Svevia som Arbetschef och Business Controller. Utbildad civilingenjör och civilekonom vid Lunds universitet.

Innehav i Green Landscaping Group:
240 001 aktier
30 000 teckningsoptioner 2022/2025
22 000 teckningsoptioner 2023/2026

Pierre Kubalski
Lean och verksamhetsutveckling sedan 2015.

Pierre Kubalski

Pierre Kubalski

Lean och verksamhetsutveckling sedan 2015.

Född 1971.

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i ett antal styrelser i dotterbolag inom Green Landscaping Group koncernen.

Erfarenhet:
Över 20 års erfarenhet från tillverkande industri som platschef eller vd. Har bland annat arbetat på Danaher och Colfax. Kandidatexamen i ekonomi vid Högskolan Dalarna samt Executive Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Green Landscaping Group:
215 000 aktier
20 000 teckningsoptioner 2022/2025
25 000 teckningsoptioner 2023/2026