Våra bolagBli en del av Green

Miljö

Green Landscapings verksamhet bidrar till en differentierad stadsbild, att bevara naturliga miljöer och den biologiska mångfalden. Vi bidrar till naturupplevelser för stadsbor, minskar den skadliga effekten av luftföroreningar och skapar sociala mötesplatser.

Genom att plantera växter, som exempelvis träd, buskar och sedum arbetar vi med att kompensera för våra utsläpp som uppstår. Det långsiktiga målet är att vara ett klimatneutralt företag.

Vi granskar vårt resursutnyttjande och miljöpåverkan och arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning och negativa miljöpåverkan. Vi kontrollerar våra utsläpp från transporter, användning av kemikalier och avfall. Flera av dotterbolagen är certifierade i enlighet med ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).