Våra bolagBli en del av Green

Uppförandekod

Syftet med uppförandekoden är att förmedla etiska värderingar och affärsmässiga principer till samtliga medarbetare, kunder, leverantörer, andra affärspartners och ägare samt att ge vägledning i det dagliga arbetet. Berörda områden är bland annat intressekonflikter, gåvor, mutor och representation.

Uppförandekoden är fastställd av Green Landscaping Groups styrelse. Koncernens vd har delegerat ansvaret till respektive dotterbolags-vd att säkerställa att koden efterlevs. Samtliga medarbetare introduceras för Uppförandekoden och bekräftar skriftligen att de har läst igenom, förstått samt åtar sig att följa den.

Uppförandekoden utgår från fem huvudområden:

  1. Följa alla tillämpliga lagar och förordningar och för företaget gällande kollektivavtal.
  2. Hålla fast vid hög etik genom att respektera rättigheter och värdigheten hos de människor och samarbetspartners som vi har att göra med och ej mottaga, erbjuda eller överräcka illegala förmåner eller gåvor.
  3. Inte på något sätt konkurrera med företagets affärsverksamhet och helt undvika intressekonflikter som kan skada koncernen.
  4. Hålla företagets affärs-, finans- och tekniska uppgifter och data såväl som interna affärsdokument strikt konfidentiella och inte missbruka företagets eller andra företags materiella eller immateriella tillgångar.
  5. Aktivt medverka till att uppfylla Green Landscaping Groups förhållningsregler.