Våra bolagBli en del av Green

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och års­redovisningslagen (1995:1554). samt de regelverk som tillämpas av emittenter på Nasdaq Stockholm, inklusive EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Bolaget tillämpar också Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Förutom lagstiftning och börsens regelverk för emittenter är det Bolagets bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.