Våra bolagBli en del av Green

Investera i Green

Varför Green Landscaping är intressant för investeraren

1. Potential till industriledande lönsamhet

 • Industrialiserade processer som ökat lönsamheten sedan 2015
 • Ytterligare effektivisering möjlig genom Lean
 • Synergier från förvärvet av Svensk Markservice
 • Stark marknads­position möjliggör god lönsamhet

2. Goda förutsättningar för avkastning

 • Relativt lågt behov av rörelsekapital
 • Begränsade investeringsbehov ger låg capex

3. Organisk tillväxt med stöd från strukturella marknads­trender

 • En ocyklisk marknad som får stöd av gynnsamma trender

4. Konsoliderar marknaden

 • Bevisad förvärvsförmåga
 • Ambitiös förvärvsagenda framåt
 • Tydliga plattformar utanför Sverige genom solida marknads­positioner i Norge och Finland samt förvärvet av Stebule i Litauen 2022 och Schmitt & Scalzo i Tyskland 2023.

5. Stor och diversifierad kontraktsportfölj ger låsk risk

 • En portfölj som kännetecknas av långa kontrakt och starka motparter i både offentlig och privat sektor