Våra bolagBli en del av Green

Revisor

Enligt Green Landscapings bolagsordning ska Bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Revisor och eventuell revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Nuvarande revisor i Bolaget är Grant Thornton Sweden AB. Huvudansvarig revisor är Camilla Nilsson, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige). Revisorn innehar inga aktier eller aktierelaterade instrument i Green Landscaping.