Våra bolagBli en del av Green

Vår historia

2023

Green Landscaping Group gör insteg på Kontinentaleuropa genom förvärvet av Schmitt & Scalzo GmbH i Tyskland. Positionen regionchef i Tyskland inrättas och ett kontor upprättas i centrala München i Bayern som fungerar som knutpunkt för den vidare expansionen i Tyskland, Österrike och Schweiz.

Koncernens försäljning passerar 5 miljarder kronor.

2022

Koncernen expanderar till Baltikum genom förvärvet av UAB Stebule i Litauen.

Aktien byter till lista till Nasdaq Stockholm Mid Cap

2021

Förvärvet av Viher-Pirkka Oy markerar insteget i Finland, vilket kompletteras med förvärvet av Viherpojat Oy senare under året

2020

Green Landscaping Group expanderar utanför Sverige och förvärvar Gast Entreprenør AS i Norge. Ytterligare tre bolag förvärvas i Norge under året.

2019

Aktien byter till huvudlistan Nasdaq Stockholm Small Cap.

2018

Den största konkurrenten Svensk Markservice förvärvas med en nettoomsättning på omkring 800 miljoner kronor. Ett omfattande arbete inleds där affärsenheterna inom Svensk Markservice och Green Landscaping till delar sammanförs och omvandlas till sammantaget 13 självständiga bolag med egna varumärken, i enlighet med koncernens decentraliserade strategi.

Koncernens försäljning passerar 1 miljard kronor.

 Green Landscaping Group noteras på Nasdaq First North med ticker GREEN. I samband med detta avslutar FSN Capital ägandet. 

2015

Efter flera år med otillfredsställande lönsamhet inleds ett omfattande arbete och affärsmodellen förändras. En ny decentraliserad strategi antas där förvärvade bolag agerar självständigt under egna varumärken. Under de påföljande åren införs en styrningsprocess baserat på ”Policy Deployment”, ett system inspirerat av Danaher Corporation. Processen innebär en rad operativa effektiviseringar för att öka lönsamheten och skapa en plattform för lönsam tillväxt. Tydliga fokusområden är att öka kvaliteten på tjänsterna, förbättra prissättningen och reducera kostnadsbasen. 

2009

Green Landscaping Group bildas. Bolaget ägs av FSN Capital och består av en sammanslagning av ISS Landscaping, Jungs, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson och Qbikum. Verksamheten är koncentrerad till Sverige. Affärsmodellen innebär att förvärvade bolagen integreras och bildar lokala affärsenheter med stöd från centrala funktioner. Affärsenheterna samlas under varumärket Green Landscaping. Strategin är att bli en ledande aktör på marknaden via såväl organisk tillväxt som förvärv och där lönsamhet uppnås genom en kostnadseffektiv organisation med stordriftsfördelar som bärande inslag. Utfallet de närmaste åren kommer att bli en stadig försäljningstillväxt, medan lönsamheten förblir låg.