Våra bolagBli en del av Green

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem.

Prenumeranter på vår pressmeddelandetjänst

Om du registrerar dig för pressmeddelandetjänsten måste du ange ditt namn och din e-postadress. Denna information kommer att behandlas av Modular Finance, 556920-1998, för administrationsändamål. Informationen kommer inte att användas för något annat ändamål; det kommer att lagras säkert och kommer inte att delas med tredje part. Genom att registrera dig för prenumeration samtycker du till denna användning av ditt namn och din e-postadress.

Kontaktformulär

All information du anger i formulären på hemsidan sparas av oss i upp till 6 månader. Denna information används inte för marknads­föring och säljs inte till någon tredje part. När det gäller kontaktformulär är det upp till mottagaren hur länge dessa uppgifter sparas.

Tredje parts användning av information

Förutom vad som beskrivs ovan kommer Green Landscaping Group inte att avslöja, sälja eller hyra ut din personliga information till någon tredje part om du inte har samtyckt till detta. Om du samtycker men senare ändrar dig kan du när som helst kontakta Green Landscaping Group för att be om att någon sådan aktivitet ska stoppas.

Green Landscaping Group kan också avslöja din personliga information där det krävs enligt tillämplig lag, av ett statligt organ eller av en brottsbekämpande myndighet. Om ett sådant avslöjande är tillämpligt kommer Green Landscaping Group så snart som möjligt att informera dig om avslöjandet.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter som du lämnar till oss genom ditt besök på eller ifyllande av formulär på webbplatsen är samtycke, och uppgifterna lagras inte längre än vad som krävs för dess avsedda syfte. Uppgifterna screenas sedan för radering enligt vår screeningpolicy.

Du har följande rättigheter:

  • rätten att när som helst få kopior av personlig information som Landscaping Group har om dig;
  • rätten att be Green Landscaping Group att uppdatera och korrigera eventuell inaktuell eller felaktig personlig information om dig utan kostnad; och
  • rätten att välja bort all kommunikation som Green Landscaping Group kan skicka till dig.
  • Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, skriv till Green Landscaping Group på adressen som anges nedan.

Tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part. Observera att denna integritetspolicy endast gäller den personliga information som Green Landscaping Group får från dig via webbplatsen och Green Landscaping Group är och kan inte vara ansvariga för personlig information som tredje part kan samla in, lagra och använda via sin webbplats. Du bör alltid läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker noggrant.

Kontakt

Har du några frågor om hur vi hanterar personuppgifter.
Vänligen kontakta oss: info@greenlandscaping.se