Våra bolagBli en del av Green

Incitamentsprogram

2021-2024

Vid fullt utnyttjade av programmet kommer maximalt 490 000 aktier att emitteras, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,9 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 100,40 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 5,18 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 12 juni 2024 till och med 30 juni 2024. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Moderbolagets aktiekapital att öka med 34 790 kronor.

2022-2025

Vid fullt utnyttjade av programmet kommer maximalt 500 000 aktier att emitteras, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,9 procent. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 87,00 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 6,77 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 28 maj 2025 till och med 30 juni 2025. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Moderbolagets aktiekapital att öka med 35 500 kronor.

2023-2026

Vid fullt utnyttjade av programmet kommer maximalt 550 000 aktier att emitteras, vilket i så fall leder till en total utspädningseffekt om maximalt cirka 1,0 procent.
Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna är 96,00 kronor per aktie. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black &
Scholes modellen, uppgick till 7,49 kronor. Teckning av aktier kan ske under perioden 29 maj 2026 till och med 12 juni 2026. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kommer Moderbolagets aktiekapital att öka med 39 051 kronor.