Våra bolagBli en del av Green
En kvinna och ett litet barn går iväg på en solbelyst stig, omgivna av moderna hyreshus och höstlövverk.

Green Landscaping Group

Green Landscaping Group är ett hem för entreprenörer. De serviceområden som företaget arbetar med är grönyteskötsel och anläggning, markunderhåll samt snö- och isröjning.

Det håller på att bli multinationellt, med en anda av småföretagaranda, genom att förvärva framgångsrika företag med dessa egenskaper: skickliga i sitt yrke och professionellt drivna, sunda värderingar och en historia av hög lönsamhet. Entreprenörsanda är ett centralt tema i Green Landscaping-familjen. När företagen väl är uppköpta driver de sin verksamhet som tidigare, men med fördelarna med en större grupp och tillgång till ett nätverk av kollegor som arbetar inom samma område, tillsammans med fler möjligheter att utvecklas på en professionell nivå. De blir en del av en miljö med tillgång till det större företagets resurser. I takt med att koncernen växer och utvecklas kommer fördelar till både kunder, medarbetare och ägare. Koncernen har ett långsiktigt perspektiv och de bolag som ingår i den hör hemma här.

ABGSC CR Fireside Chat - Johan Nordström, VD - Green Landscaping Group