Våra bolagBli en del av Green

Risker och möjligheter

Som utvecklare av utomhusmiljöer vill vi skapa säkra och rena miljöer som skänker njutning och välmående till de boende i respektive område. Hur vi utformar utemiljöer påverkar även den upplevda känslan av trygghet i samhället.

Vi verkar i ett samhälle där vi blir allt fler människor och där vi i större utsträckning flyttar till städer och centralorter. Det ökar behovet av fler grönområden och det är här vi kan bidra allra mest när det gäller att forma framtidens hållbara samhälle.

Vi ökar och förnyar kompetensen inom företaget för att säkerställa efterlevnad av våra åtaganden, att fastställda mål uppnås och att våra rutiner följs och förbättras. Vi arbetare alltid efter att identifierar rotorsakerna och åtgärdar felen vid källan, på så vis stärker vi kvaliteten samt förebygger risker och återkommande problem.

Vårt arbetssätt grundar sig i processer och rutiner för att säkerställa att våra krav och mål efterlevs och för att tydliggöra hur ansvaret är fördelat i verksamheten. Vår storlek medför att vi kan ställa krav inom kvalitet, tillförlitlighet och pris på våra leverantörer och säkerställer på så vis ett hållbart arbete i flera led.