Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2021-11-11 07:00 CET

Green Landscaping Group delårs­rapport januari-september 2021

11 november 2021 - 07:00 CET "Starkt kvartal med fortsatt positiv utveckling av både omsättning och lönsamhet"

Juli-september 2021

  • Omsättningen i kvartalet uppgick till 761,2 (551,5) mkr, vilket är en ökning med 38,0 (12,1) procent*. Den organiska tillväxten var 4,5 (0,5) procent.
  • EBITA uppgick till 68,6 (40,0) mkr. En ökning med 71,5 (38,9) procent.
  • EBITA-marginalen uppgick till 9,0 (7,3) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –13,3 (–12,9) mkr.
  • Nettoskulden uppgick till 902,3 (707,1) mkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,58 (0,41) kronor, en ökning med 41,4 procent.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,57 (0,41) kr.
  • Påverkan av Covid-19 har varit begränsad.

* 37,3 procent exklusive valutaeffekter

 

CEO Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Jag är nöjd över utvecklingen inom både befintliga och förvärva­de bolag i kvartalet och den finansiella framgång det resulterat i.

Resultatförbättring med stark marginal

Gruppen uppvisar en ökning av omsättning och resultat jämfört med samma period föregående år vilket är glädjande.

Detta är vår starkaste kvartalsrapport hittills. Sedan tre år tillbaka har vi haft en genomsnittlig omsättningstillväxt (CAGR) på 39 procent och EBITA på 85 procent. Detta är ett resultat av vår strategi att konsolidera marknaden samt att öka EBITA i snabb takt. Rullande tolv månader är EBITA-marginalen nu 6,3 procent vilket är 1,6 procentenheter högre än under fjolåret.

Fortsatt tillväxt

Vi har hittills i år välkomnat sex nya bolag till gruppen. Sammantaget bidrar de nya förvärven med en omsättning om cirka 500 mkr på års­basis till en god marginal. Genom inträdet i Finland i slutet av andra kvartalet finns vi nu representerade på tre marknader i Norden; Sverige, Norge och Finland.

Vårt erbjudande till entreprenörer i branschen är attraktivt och vi upplever ett stort intresse från nya företag att bli del av gruppen. Vi är långsiktiga och fäster stor vikt vid att det finns en matchning i kulturen mellan nya entreprenörer och gruppen. Vår strategi förutsätter att vi lär känna varandra ordentligt innan beslut tas. Att allokera kapital rätt är centralt för vår fortsatta framgång.

Vi upplever att påverkan från restriktionerna för hantering av Covid-19 minskar månad för månad och att orderläget är stabilt. Vi fortsätter att växa organiskt med marknaden enligt plan.

 

Ett starkt entreprenörskap är nyckeln till vår framgång

Vi fortsätter oförtrutet att förvalta och utveckla våra bolag. Genom att bygga en kultur som bottnar i ett starkt entreprenörskap och en vilja att leverera ännu bättre, ser vi till att bolagen är väl positionerade att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Rätt ledare och rätt entreprenörer är vår nyckel till framgång.

Under året har vi fortsatt arbetet med att skapa förutsättningar för befintliga resultatenheter att verka framgångsrikt genom att bli fristående och självständiga dotterbolag. På detta sätt för vi beslutsfattandet närmre verksamheten och kunden. En central del i vår modell bygger på att bolagen har möjligheten att agera utifrån de förutsättningar som den lokala marknaden erbjuder. Det är så vi skapar drivkraft, kundnytta och goda resultat. Det är glädjande att se hur dessa bolag utvecklas och hur förändringen tas emot av personal och kunder. Hittills har vi skapat sju nya dotterbolag och fem återstår.

Vi är decentraliserade men drar fördelar av att tillhöra samma grupp i form av inköpsfördelar, digitaliseringsprojekt, hållbarhetsarbete samt delning av bra idéer. Vi är starkare tillsammans.

Jag ser kvartalet som ytterligare ett bevis på att vår strategi fungerar och jag är stolt över mina medarbetare och den resa vi gör tillsammans.

 

Presentation av rapporten:

Green Landscapings koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 11 november klockan 10:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Telefon: SE: +46 850558352 UK: +44 3333009272 US: +1 6319131422 (US PIN: 44576681#)
https://financialhearings.com/event/41646

 

 

Bilder

    Prenumerera