Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2022-02-16 07:00 CET

Green Landscaping Group bokslutskommuniké 2021

16 februari 2022 – 07:00 CET ”Ett starkt kvartal med kraftig tillväxt och positiv lönsamhetsutveckling” Oktober-december 2021 · Totala intäkter i kvartalet uppgick till 957,3 (656,1) mkr, vilket är en ökning med 45,9 (29,4) procent*. Den organiska tillväxten var 16,2 (–0,5) procent. · EBITA uppgick till 83,5 (33,0) mkr. En ökning med 152,9 (120,4) procent. · EBITA-marginalen uppgick till 8,7 (5,1) procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,9 (100,5) mkr. · Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,61(0,41) kr, en ökning med 49,0 (820,0) procent. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,60 (0,40) kr. * 44,6 procent exklusive valutaeffekter

CEO Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Det är tillfredsställande att konstatera att gruppens finansiella ställning fortsätter att utvecklas med ökad omsättning, resultat och marginal i befintliga och förvärvade bolag. Jag är stolt över det vi åstadkommit under 2021. Med fokus på tillväxt och lönsamhet genom skickligt entreprenörskap har vi stärkt vår ställning som Nordens ledande aktör inom grönyteskötsel och landscaping.

Totala intäkter i kvartalet ökade med 45,9 procent till 957,3 (656,1) mkr. EBITA uppgick till 83,5 (33,3) mkr, en förbättring med 152,9 procent. EBITA-marginalen var 8,7 (5,1) procent. Resultat per aktie före utspädning var 0,61 (0,41) mkr, en förbättring med 49,0 procent. Kassaflödet uppgick till 46,9 (100,5) mkr.

Stark tillväxt och förbättrad marginal

Vi fortsätter att leverera tillväxt både i omsättning och resultat.  Jämfört med motsvarande kvartal föregående år förbättrar vi EBITA-marginalen med 3,6 procentenheter, vilket är ett resultat av att vi förvärvat lönsamma bolag och vi lyckats öka lönsamheten i befintliga bolag.

För helåret 2021 var EBITA-marginalen 7,3 procent, vilket är 2,6 procentenheter högre än under fjolåret. Vi närmar oss därmed vårt finansiella mål om en EBITA-marginal på 8,0%. Tillväxten för året slutar på +49% jämfört med målet att växa minst 10%.

De senaste tre åren har vår genomsnittliga tillväxt (CAGR) varit 39 procent avseende omsättning och 135 procent för EBITA.

Fortsatt konsolidering av den nordiska marknaden

Under året har vi välkomnat totalt nio nya bolag till gruppen. Förvärven har stärkt vår position i Sverige och Norge medan Finland är en ny marknad för oss. Under det gångna kvartalet har det finska bolaget Viherpojat Oy anslutit, liksom de norska bolagen Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS och Hermansen Maskin AS samt svenska Utemiljö Skellefteå AB. Samtliga är välskötta och lönsamma bolag som drivs av skickliga entreprenörer.

Vi förvärvar framgångsrika företag med liknande verksamhet i en fortsatt fragmenterad bransch. Vårt erbjudande till entreprenörer är attraktivt och vi upplever intresse från nya företag att bli del av gruppen. Vi är långsiktiga och fäster stor vikt vid att det finns en matchning i kulturen mellan nya entreprenörer och oss. Vår strategi förutsätter att vi lär känna varandra ordentligt innan beslut om affär tas från bägge håll.

Starkt entreprenörskap och lokalt beslutsfattande är våra framgångsfaktorer

Stort fokus för gruppen är att skapa rätt förutsättningar för våra entreprenörer att lyckas. Vår decentraliserade struktur är en viktig del av vår strategi och säkrar närhet till kunder, leverantörer och medarbetare. Starka entreprenörer och lokalt beslutsfattande är nyckeln till vår framgång.

Under det gångna kvartalet skapade vi det sista självständiga dotterbolaget av gamla Green Landscaping AB och Svensk

Markservice AB. Det är glädjande att se hur dessa bolag utvecklas och hur förändringen tas emot av personal och kunder. Därmed är koncernen fullt ut bolagiserad och består av 38 operativa bolag.

Jag kan konstatera att vår strategi är bärkraftig och ger resultat. Nu fortsätter vår expansiva resa att konsolidera och förädla den nordiska marknaden för grönyteskötsel och landscaping.

Presentation av rapporten:

Green Landscaping Group’s koncernchef Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 16 februari klockan 10:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Telefon: SE: +46 8 56642693 UK: +44 3333009264 US: +1 6319131422 PIN: 12740698#
Webcast: https://financialhearings.com/event/43430
 


Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-16 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera