Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2023-04-13 21:00 CEST

Green Landscaping Group (publ) Års­- och hållbarhetsredovisning 2022

Green Landscaping Groups (publ) års­- och hållbarhetsredovisning för 2022 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Års­- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan samt är bifogad i detta pressmeddelande.

https://www.glgroup.se/investerare/rapporter/

 

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46-(0)70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

 


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-13 21:00 CET.

Bilder

    Prenumerera