Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2021-04-14 17:45 CEST

Green Landscaping Group års­redovisning 2020

Green Landscaping Group AB (publ) års­redovisning för 2020 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Års­redovisningen finns tillgänglig på hemsidan samt är bifogad detta pressmeddelande.

https://www.greenlandscapinggroup.se/investerare/rapporter/.

Denna information är sådan information som Green Landscaping Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2021 klockan 17:45 CEST.

Bilder

    Prenumerera