Våra bolagBli en del av Green

Finansiell rapport

Regulatorisk

2024-03-26 11:00 CET

Green Landscaping Group (publ) Års­- och hållbarhetsredovisning 2023

26 mars 2024, klockan 11:00 CET

Green Landscaping Groups (publ) års­- och hållbarhetsredovisning för 2023 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Års­- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan samt är bifogad i detta pressmeddelande.

https://www.glgroup.se/investerare/rapporter/ (https://www.greenlandscapinggroup.se/investerare/rapporter/)

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46-(0)70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har närmare 3 000 anställda och nettoomsättningen uppgick till 5,8 miljarder kronor 2023. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.se.

Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-26 11:00 CET.

Attachments

Bilder

    Prenumerera