Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2023-12-01 13:00 CET

Green Landscaping Group – Valberedning inför års­stämman 2024

1 december klockan 13:00 CET

Enligt instruktion antagen vid Green Landscaping Groups års­stämma 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen inför års­stämman 2024 består av:

- Erik Salén (utsedd av Familjen Salén genom bolag)
- Tomas Bergström (utsedd av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB)
- Anders Thomasson (utsedd av Johan Nordström genom bolag)
- Per Sjöstrand (styrelseordförande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför års­stämman 2024 kan göra det till info@glgroup.se med rubriken Valberedning. För att inkomna förslag ska kunna behandlas bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024.

Års­stämman planeras att hållas i Stockholm den 25 april 2024.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2023 klockan 13:00 CET.

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group
+46 70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.se.

Bilder

    Prenumerera