Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2023-05-02 10:00 CEST

Green Landscaping Group utökar finansieringsavtal

2 maj 2023, klockan 10:00 CEST

Green Landscaping Group har tecknat ett finansieringsavtal med SEB, DNB och Svensk Exportkredit som omfattar motsvarande 2 450 mkr, där Svensk Exportkredit utgör ny part. Avtalet innebär en utökning från nuvarande avtal med möjlighet till ytterligare utökning.

Finansieringsavtalet har utökats med motsvarande 500 mkr i lånefaciliteter. Avtalet har en löptid på två och ett halvt år med möjlighet till ett års­ förlängning och omfattar 2 450 mkr, varav lånefaciliteter utgör 1 500 mkr, och en revolverande kreditfacilitet 950 mkr. Avtalsvillkoren liknar i allt väsentligt befintliga villkor.

- Vi är ett förvärvsintensivt företag som erbjuder ett hem för entreprenörer. Under fjolåret välkomnade vi elva bolag i fyra länder som tillförde 1 400 mkr i års­omsättning. Tillsammans med vårt starka kassaflöde från den löpande verksamheten kommer det utökade finansieringsavtalet att ge oss möjlighet att fortsätta förvärva framgångsrika mindre företag med stor yrkesskicklighet och affärsmannaskap på den europeiska marknaden för utemiljöer, säger Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping Group.

 

För ytterligare information:

Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46 70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.com

 

Bilder

    Prenumerera