Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2023-06-13 14:15 CEST

Green Landscaping Group går in i Tyskland genom att förvärva Schmitt & Scalzo GmbH

13 June 2023, 14:15 CEST

Green Landscaping Group (Publ) förvärvar Schmitt & Scalzo, ett företag som tillhandahåller underhålls-, finplanerings- och infrastrukturtjänster för utomhusmiljöer i Hessen, Tyskland.

Schmitt & Scalzo grundades 1996 och är idag ett ledande företag inom finplanering i Rhein/Main-området i Hessen, Tyskland. Företaget erbjuder ett komplett utbud av underhålls-, finplanering- och infrastrukturtjänster för utomhusmiljöer till främst offentliga kunder i Hessen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 13 miljoner euro 2022, med en vinstmarginal som översteg den för Green Landscaping Group. Schmitt & Scalzo har sitt huvudkontor i Stockstadt am Rhein och sysselsätter cirka 50 personer.

- Med detta förvärv tar Green Landscaping Group ytterligare ett steg in på den kontinentaleuropeiska marknaden i enlighet med vår strategi att förvärva de bästa lokala företagen med världens bästa entreprenörer, med fokus på decentraliserad styrning och entreprenörskap. Den tyska marknaden liknar den nordiska marknaden genom att lokala företag servar lokala kunder. Marknaden är mycket professionaliserad med många certifieringskrav för finplanering, vilket skapar inträdesbarriärer. Jag har mer än 15 års­ erfarenhet av att arbeta med tyska entreprenörer, och jag vet att Mittelstand är en mycket fragmenterad marknad med långvariga relationer och etablerade sätt att göra affärer, vilket är optimalt för oss med vår decentraliserade modell.

– Jag är glad att välkomna Schmitt & Scalzos ägare och anställda till Green Landscaping Group. Schmitt & Scalzo är ett företag som levererar tjänster av hög kvalitet med starkt kundfokus och imponerande lönsamhet. Dessutom, vilket är ännu viktigare, företaget har gjort det under lång tid med offentliga kunder som återkommer gång på gång inom olika arbetsområden. En stark företagskultur har gjort företaget till vad det är idag. Vi har ägnat två år åt att analysera och förstå den tyska marknaden och talat med många företag för att hitta den bästa entreprenören att samarbeta med när vi går in i Tyskland. Vi fann det i Schmitt & Scalzo, med Francesco Scalzo vid rodret. För mig är det den idealiska plattformen från vilken vi bygger vår ytterligare expansion i Tyskland, säger Johan Nordström, VD, Green Landscaping Group.

- Som entreprenör inom den här branschen har jag under en tid sökt ett sammanhang där företaget tar del av något större, samtidigt som det kan fortsätta att utvecklas på det sätt vi själva väljer, och där vi vårdar den kultur vi skapat med tonvikt på starka relationer till anställda och kunder, som är nyckeln till vår framgång. Med Green Landscaping har vi hittat en industriell aktör som förstår vår verksamhet och den marknad vi verkar på. Greens decentraliserade angreppssätt var en av de saker vi gillade, tillsammans med deras förväntningar på att vi ska behålla vår kultur, säger Francesco Scalzo, grundare och VD, Schmitt & Scalzo.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Schmitt & Scalzo med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier i Green Landscaping Group.

Styrelsen har därför, inom ramen för bemyndigandet från års­stämman den 17 maj 2023, beslutat att emittera 612 558 aktier i Green Landscaping Group, riktade till säljarna av Schmitt & Scalzo. Det motsvarar en utspädning på 1,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Det totala antalet aktier i Green Landscaping Group uppgår till 56 007 275 aktier efter emissionen.

De tidigare ägarna av Schmitt & Scalzo är nu aktieägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023, klockan 14:15 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46 70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.com

Schmitt & Scalzo grundades 1996. Företaget tillhandahåller tjänster inom landscaping, markbyggnad, infrastruktur såsom vatten- och avloppssystem och utomhusunderhåll. Företaget har en omsättning på cirka 13 miljoner euro och har cirka 50 anställda. För mer information besök www.schmitt-scalzo.de.

 

Bilder

    Prenumerera