Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2023-12-28 14:30 CET

Green Landscaping Group förvärvar Hartmann Ingenieure GmbH, baserat i Berlin, Tyskland

Green Landscaping Group (Publ) förvärvar Hartmann Ingenieure GmbH, ett företag verksamt inom grönyteskötsel och finplanering för utomhusmiljöer i Berlin, Tyskland.

Hartmann Ingenieure GmbH grundades 1985 och drivs idag av grundaren Christoph Hartmann tillsammans med 55 anställda. Företaget är baserat i Berlin, Tyskland och tillhandahåller grönyteskötsel och finplanering för utomhusmiljöer, specialiserat på underhåll av platser med betydande kulturella värden, samt naturrestaurering. Den offentliga sektorn står för mer än 80 procent av omsättningen, vilket ligger väl i linje med Green Landscaping Groups strategiska fokus. Nettoomsättningen 2022 uppgick till cirka 4,5 miljoner euro med en vinstmarginal som översteg Green Landscaping Group.

"Förvärvet av Hartmann Ingenieure GmbH stärker vår närvaro på den tyska marknaden ytterligare. Vi är mycket glada över att välkomna Christoph Hartmann och hans medarbetare till Green Landscaping Group. Hartmann Ingenieure GmbH har ett marknads­ledande kunnande inom skötsel och finplanering av historiska och kulturellt viktiga platser. Genom de högkvalitativa tjänsterna har bolaget en stark konkurrensfördel, i kombination med sitt centrala läge i Berlin. Vi är imponerade av den starka företagskulturen där medarbetaren står i centrum, och vi kommer att arbeta tillsammans med Christoph Hartmann för att säkerställa att den består. Med honom ombord ser vi ytterligare möjligheter att attrahera de bästa företagen till vårt entreprenörsnätverk i Berlin och Tyskland, säger Stephan Stieglauer, regionchef Tyskland, Green Landscaping Group.

"Jag har följt Green Landscaping Groups inträde i Tyskland med intresse, och genom många samtal har jag fått insikt i och blivit bekant med Green Landscaping Groups affärsfilosofi och strategi. Med sin decentraliserade verksamhet känns Green Landscaping som ett naturligt hem för mitt företag i framtiden. Jag är stolt över mitt företag och efter att ha blivit en del av Green Landscaping Groups familj av entreprenörer, har jag ambitionen att Hartmann Ingenieure GmbH ska leda branschen i Tyskland till nya höjder, tillsammans med våra nya systerföretag. Jag är väldigt glad över partnerskapet med Green Landscaping Group och framtidssäkringen av min verksamhet som det innebär", säger Christoph Hartmann, grundare och VD, Hartmann Ingenieure GmbH.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Hartmann Ingenieure GmbH med omedelbar tillträde. Förvärvet finansieras med likvida medel och genom apportemission av nyemitterade aktier i Green Landscaping Group.

Styrelsen har därför, inom ramen för bemyndigandet från års­stämman den 17 maj 2023, beslutat att emittera 103 804 aktier i Green Landscaping Group, riktat till säljaren av Hartmann Ingenieure GmbH. Detta motsvarar en utspädning om 0,18% procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Det totala antalet aktier i Green Landscaping Group uppgår efter emissionen till 56 799 575 aktier. Den tidigare ägaren av Hartmann Ingenieure GmbH är nu aktieägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 28 december 2023, klockan 14:30 CET.

 

För mer information:
Magnus Larsson, IR-chef, Green Landscaping Group AB
+46 70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

Stephan Stieglauer, Regionchef Tyskland, Green Landscaping Group

+49 151 5046 3119, Stephan.stieglauer@greenlandscaping.de

 

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.com

Hartmann Ingenieure GmbH grundades 1985. Företaget tillhandahåller tjänster inom grönyteskötsel och finplanering för utomhusmiljöer i Berlin, Tyskland. Bolaget omsätter cirka 4,5 miljoner euro och har 55 anställda. För mer information besök www.hartmanngalabau.de

 

 

Bilder

    Prenumerera