Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2023-10-31 16:00 CET

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

31 oktober 2023 – 16:00 CET

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 31 oktober finns det totalt 56 695 771 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 110 517 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Rainer Gartengestaltung & Landschaftsbau GmbH.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Larsson, Head of Investor Relations, Green Landscaping Group AB
+46 70 270 52 83, magnus.larsson@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) är ett hem för entreprenörer. Verksamheten spänner över områdena finplanering och anläggning, grönyteskötsel och underhåll, samt väg- och vintertjänster. Koncernen har drygt 2 000 anställda och nettoomsättningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscaping.com

 


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-31 16:00 CET.

Bilder

    Prenumerera