Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2023-06-30 17:02 CEST

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 juni finns det totalt 56 585 254 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 612 588 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Schmitt & Scalzo GmbH, samt styrelsens beslut att emittera totalt 577 979 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande för incitamentsprogram LTIP 2020/2023.


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-30 17:02 CET.

Bilder

    Prenumerera