Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2022-11-01 15:30 CET

Green Landscaping Groups rötter växer sig starka i Finland

1 november 2022, klockan 15:30 CET

Green Landscaping Group AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva plantskolan Taimisto Huutokoski OY med en omsättning på cirka 3,5 miljoner euro.

Taimisto Huutokoski är ett familjeföretag grundat 1952 som idag leds av tredje generationen. Bolaget levererar ett komplett utbud av växter med en kundbas bestående av entreprenadföretag och kommuner runt om i Finland. Huvudfokuset består i leverans av gatuträd där man sticker ut i konkurrensen genom högkvalitativa växter och hög grad av service.

Städer i Europa har på senare år fått uppleva de negativa effekterna av klimatförändringarnas konsekvenser i from utav sämre luftkvalitet och fler värmeböljor och översvämningar. Asfalt, betong, och annat byggmaterial bidrar till att städer blir till ”värmeöar” gentemot landsbygden, samt att dagvattenhanteringen och luftkvalitén blir sämre. För att motverka dessa negativa effekter spelar grönskande utemiljöer en avgörande roll. Förutom att gröna utemiljöer hjälper till att sänka de urbana värmeöarna och fördröja mängder av dagvatten, kan träd och annan vegetation fungera som kolsänkor och luftrenare av städers utsläpp. Med förvärvet av Taimisto Huutokoski tar därför Green Landscaping Group ett viktigt steg i att bidra till att anpassa städer till dagens och framtidens klimat.

- Vi har under lång tid varit i dialog med Taimisto Huutokoski och nu var tiden rätt för att genomföra en affär. I dialogen med företagsledningen har vi särskilt blivit imponerade av managements affärsmannaskap och vilja att säkerställa bolagets långsiktiga framgång. Taimisto Huutokoski kommer passa mycket väl in i vår grupp av finska bolag, men blir även ett spännande bidrag då vi nu får chansen att mer i detalj lära oss mer om plantskolebranschen, säger Atle Roll- Matthiesen, Regionchef Finland, Green Landscaping Group.

- VI driver ett bolag med en mycket lång affärshorisont. Det vi stoppar i jorden idag går kanske till kund först om 10 år. Uthållighet är alltså ett nyckelord i vår verksamhet, och efter en lång tids övervägande landade vi i att vår tidshorisont överensstämmer med Green Landscaping Groups ledord om en ”ever Green horizon”. Träd och buskar i allmänhet och träd i synnerhet är en väsentlig del av stadsbyggandet och dess betydelse kommer bara öka med åren. Vår utgångspunkt är som alltid att förbättra erbjudandet för våra kunder och vi tror att vi i vår nya familj ännu bättre kan lära oss kundperspektivet samtidigt som vi kan bidra med kunskap till våra nya kollegor, säger Arttu Haverinen, VD Taimisto Huutokoski.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Taimisto Huutokoski med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom överlåtelse av aktier.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022, klockan 15:30 CET.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Finland, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

 

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

Taimisto Huutokoski OY grundades 1952. Bolaget säljer träd och buskar och omsätter cirka 3,5 miljoner euro och sysselsätter 30 anställda. För mer information besök www.huutokoski.fi

 

Bilder

    Prenumerera