Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-05-31 12:05 CEST

Green Landscaping Groups anställda tecknar aktier inom LTIP 2019/2022

31 maj 2022 – klockan 12:00 CEST Green Landscaping Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att en grupp av anställda har tecknat aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner i Bolagets Long Term Incentive Program 2019/2022. För att delvis finansiera teckningen av aktier har en grupp deltagare i optionsprogrammet sålt sammanlagt 333 759 aktier i Bolaget.

En grupp deltagare i Bolagets incitamentsprogram 2019/2022, inklusive Carl-Fredrik Meijer (CFO), Jakob Körner (M&A) och Pierre Kubalski (Verksamhetsutveckling), har sålt sammanlagt 333 759 aktier, motsvarande cirka 23,5 miljoner SEK till en och samma köpare. Samtliga namngivna säljare kommer att öka sitt totala innehav efter försäljningen.

Aktieförsäljningen genomfördes för att delvis täcka personliga skatteeffekter såväl som teckningslikviden och kostnaderna som följer av utnyttjandet av teckningsoptionerna under incitamentsprogrammet. Bolaget erhåller ingen likvid från aktieförsäljningen. Efter aktieförsäljningen förblir 418 065 teckningsoptioner outnyttjade i optionsprogram 2019/2022. Utestående teckningsoptioner kan utnyttjas fram till den 7 juni 2022 och berättigar innehavarna vid utnyttjande att erhålla 447 330 aktier i Bolaget.

Om samtliga aktier inom ramen för teckningsoptionsprogram 2019/2022 tecknas kommer Bolaget tillföras cirka 30 miljoner SEK i bruttolikvid.


Denna information är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 12:05 CET.

Bilder

    Prenumerera