Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2022-01-17 12:00 CET

Green Landscaping Group slutför förvärvet av Markbygg Anläggning Väst

17 januari 2022, klockan 12:00 CET Green Landscaping Holding AB (publ) har idag tillträtt samtliga utestående aktier i Markbygg Anläggning Väst AB.

Som tidigare meddelats har Green Landscaping Group tecknat avtal om att förvärva Markbygg Anläggning Väst AB. Den 21 december 2021 erhölls Konkurrensverkets godkännande, och tillträde har skett per idag.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Markbygg Anläggning Väst AB med tillträde idag. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 438 049 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,8% av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antalet aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 53 096 086 aktier.

Tidigare ägare av Markbygg Anläggning Väst AB är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022, klockan 12:00 CET.

Bilder

    Prenumerera