Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2022-10-21 16:20 CEST

Green Landscaping Group slutför förvärvet av H&K Sandnes AS i Norge

21 oktober 2022,  klockan 16:20 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har idag tillträtt alla utestående aktier i H&K Sandnes AS.

Som tidigare meddelats har Green Landscaping Group tecknat avtal om förvärv av H&K Sandnes AS. Den 13 oktober 2022 erhölls godkännande från Konkurrenstillsynen i Norge, och tillträde har skett per idag.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i H&K Sandnes AS med tillträde idag. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2022, beslutat om emission av 305 666 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antal aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 54 824 283 aktier

Tidigare ägare i H&K Sandnes är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
21 oktober 2022, klockan 16:20 CEST.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

H&K Sandnes AS grundades 1972. Bolaget tillhandahåller tjänster inom VA och grundanläggning. Bolaget omsätter cirka 140 mnok och sysselsätter cirka 50 anställda. För mer information besök www.hk-sandnes.no.

 

Bilder

    Prenumerera