Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2022-09-06 16:00 CEST

Green Landscaping Group slutför förvärvet av Braathen Landskapsentreprenør AS i Norge

6 september 2022,  klockan 16:00 CEST Green Landscaping Group AB (publ) har idag tillträtt alla utestående aktier i Braathen Landskapsentreprenør AS.

Som tidigare meddelats har Green Landscaping Group tecknat avtal om förvärv av Braathen Landskapsentreprenør AS. Den 31 augusti 2022 erhölls godkännande från Konkurrenstillsynen i Norge, och tillträde har skett per idag.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Braathen Landskapsentreprenør AS med tillträde idag. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 531 468 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antal aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 54 518 617aktier

Tidigare ägare i Braathen Landskapsentreprenør AS är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2022, klockan 16:00 CEST.

Bilder

    Prenumerera