Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2022-11-30 15:15 CET

Green Landscaping Group förvärvar norska markentreprenören H.T. Vike AS, med en central roll i ett segment som elektrifieras

30 november 2022 – klockan 15:15 CET

H.T. Vike grundades 2012 och har sedan starten levererat markarbeten för drivmedelstationer och tvätthallar i Norge.

Infrastrukturen för drivmedelsstationer och tvätthallar är på väg att förändras i grunden och H.T. Vike har en central roll i omställningen som leverantör av markarbeten vid såväl nyetablering som ombyggnation och sanering av drivmedelsstationer och tvätthallar.

Norge är det land i världen med högst andel elbilar och med det följer en förändring av infrastrukturen kopplat till omvandling från fossila bränslestationer till laddstationer. Genom en god förståelse för kundernas behov har H.T. Vike lyckats positionera sig som en totalleverantör avseende markarbeten i detta segment.

- Vi tycker det naturligtvis är extra roligt att knyta till oss en så framgångsrik entreprenör som H.T. Vike, som befinner sig mitt i en av vår tids stora megatrender. Även om man i Norge kommit långt i omställningen från fossilt till elektriskt drivmedel så återstår mycket stora satsningar innan man har en infrastruktur som uppnår de mål som den norska regeringen formulerat - att samtliga nya personbilar och lätta skåpbilar skall vara nollutläppsfordon med start 2025. I Green Landscaping Group har vi världens bästa entreprenörer vilket innebär att vi kan göra skillnad och skapa ett mer hållbart samhälle, säger Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group.

- Jag är stolt över mitt bolag och efter att nu blivit del i en entreprenörsfamiljen Green Landscaping Group, är min ambition att H.T. Vike tillsammans med sina nya systerbolag ska fortsätta driva infrastruktursatsning i Norge mot nya höjder, säger Hans Tormod Vike, grundare av H.T. Vike.

- Starka entreprenörer under samma tak ger möjligheter för utveckling, satsning och korsbefruktning och när vi nu tillsammans med H.T. Vike hamnar mitt i en megatrend kan vi tillsammans bidra ytterligare i omställningen av infrastrukturen i drivmedelsbranschen. Att idag kunna hälsa bolaget välkommen till oss är glädjande på flera vis. Inte minst utifrån deras entreprenöriella drivkraft. Ju fler starka entreprenörer vi blir i gruppen, desto mer nytta kan vi göra för samhället, avslutar Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group.

Green Landscaping Group förvärvar 70 procent av aktierna i H.T. Vike med tillträde idag och med köpoption på resterande 30 procent. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2022, beslutat om emission av 256 846 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antal aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 55 394 717 aktier.

Hans Tormod Vike investerar i samband med transaktionen i Green Landscaping Group och är per idag aktieägare i såväl H.T. Vike som i Green Landscaping Group.  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022, klockan 15:15 CET.

För ytterligare information:

Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group
+47 909 00 112, atle.roll@glgroup.no

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

 

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se

H.T. Vike AS grundades 2012. Bolaget tillhandahåller markentreprenader i huvudsak till drivemedelsbolagen i hela Norge. Bolaget omsätter cirka 60 mnok med en god lönsamhetsmarginal.

 

 

Bilder

    Prenumerera