Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2022-02-18 08:00 CET

Green Landscaping Group förvärvar det norska landscaping företaget Glenn Syvertsen AS

18 februari 2022, klockan 08:00 CET Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat Glenn Syvertsen AS med en omsättning på cirka 35 mnok. Med genomförandet av affären räknar Green Landscaping Group in sitt 10:e förvärv i Norge.

Glenn Syvertsen AS är ett bolag med historia från 2011 och har under de senaste 3 åren vuxit sig starka på marknaden runt Oslo. Genom kvalitetsleveranser har företaget utvecklats med sina kunder och bolaget bedöms fortsätta sin tillväxt under kommande år.

- Vi har följt bolaget under en längre tid och under de senaste månaderna har kontakterna blivit mer frekventa. Vi tyckte nu att tiden var mogen både för Green Landscaping Group och bolaget att genomföra affären. Vi har stor tilltro till att grundaren Glenn Syvertsen och bolaget går en ljus framtid till mötes som en del av vår grupp bestående av världens bästa entreprenörer, säger Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group.

- Jag har fått ett mycket gott intryck av vad Green Landscaping Group håller på att åstadkomma och med den samling kvalitetsbolag som finns i gruppen blev beslutet enkelt för mig. Jag är övertygad om att vår nya miljö kommer hjälpa bolaget att utvecklas, säger Glenn Syvertsen, VD, Glenn Syvertsen AS.

- Vi hälsar ägarna Glenn och Marcus samt deras medarbetare varmt välkomna till Green Landscaping Group, avslutar Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Glenn Syvertsen AS med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 72 333 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,1% av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antalet aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 53 214 964 aktier.

Tidigare ägare av Glenn Syvertsen AS är nu delägare i Green Landscaping Group AB (publ).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Bilder

Prenumerera