Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2022-10-28 07:00 CEST

Green Landscaping Group expanderar i Europa genom förvärv av UAB Stebule i Litauen

28 oktober 2022, klockan 07:00 CEST

Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat UAB Stebule med en omsättning på cirka 13 miljoner euro.

Stebule grundades 1993 och är idag Litauens största och ledande bolag inom skötsel av utemiljöer. Bolaget erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom väg- och gatuunderhåll i stadsmiljö, grönyte- och parkskötsel, arboristtjänster, blomsterplantering, skogspark- och kyrkogårdsunderhåll. Bolaget sysselsätter cirka 330 medarbetare och har sitt huvudkontor i Vilnius där majoriteten av kunderna finns. Bolaget har även kunder i Alytus, Klaipeda och Siauliai.

Med detta förvärv tar Green Landscaping Group steget ut i Europa i enlighet med strategin att förvärva de bästa lokala entreprenörerna, med fokus på decentraliserad styrning och entreprenörskap.

- Vi är glada över att hälsa Stebules ägare och medarbetare välkomna till Green Landscaping Group.  Stebule är ett företag som levererar tjänster med mycket hög kvalitet, starkt kundfokus och god lönsamhet. Bolaget har de senaste åren ökat sin marknads­andel i Vilnius, ett bevis på att företagets strategi är framgångsrik. Stebule är i mina ögon ett bra första bolag i en ny geografi, säger Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group.

- Som entreprenör i denna verksamhet har jag sedan en tid tillbaka sökt ett sammanhang där bolaget kan fortsätta utvecklas och efter att ha tagit upp dialogen med Green Landscaping Group har jag funnit en industriell aktör som förstår min verksamhet och den marknad som Stebule verkar inom. Min samlade bild efter mina möten med Green Landscaping Group är att Stebule kommer in i en grupp med skickliga entreprenörer som kommer kunna hjälpa oss att ytterligare utveckla vår konkurrenskraft i Litauen. Vi ser extra fördelar i att ingå i en internationell grupp som kan tillföra mycket kunskap till den litauiska marknaden, säger Stanislovas Tamulevičius, grundare av Stebule.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i UAB Stebule med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2022, beslutat om emission av 313 588 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,6% av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antal aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 55 137 871 aktier

Tidigare ägare i UAB Stebule är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022, klockan 07:00 CEST.

För ytterligare information:

Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group AB

+46 708 38 58 12, johan.nordstrom@glgroup.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se.

UAB Stebule grundades 1993. Bolaget tillhandahåller tjänster inom urban väg- och gatuunderhåll, grönyteskötsel, arboristtjänster, blomsterplantering, skogspark- och kyrkogårdsunderhåll. Bolaget omsätter cirka 13 miljoner euro och sysselsätter cirka 330 anställda. För mer information besök www.stebule.lt

Bilder

    Prenumerera