Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-12-30 07:00 CET

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

30 december 2022 – 07:00 CET

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 december finns det totalt 55 394 717 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 256 846 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av H.T. Vike AS.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 klockan 07:00 CET.

För ytterligare information:

Carl-Fredrik Meijer, CFO, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se

Green Landscaping Group AB (publ) arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 600 anställda och omsättningen uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.glgroup.se


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-30 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera