Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-10-31 17:00 CET

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

31 oktober 2022 – 17:00 CET

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 31 oktober finns det totalt 54 824 283 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 305 666 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av HK Sandnes AS.

För ytterligare information:

Carl-Fredrik Meijer, CFO & IR, Green Landscaping Group AB
+46 70 108 70 19, carl-fredrik.meijer@glgroup.se


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-31 17:00 CET.

Bilder

    Prenumerera