Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-09-30 07:00 CEST

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

30 september 2022 – 07:00 CEST Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 september finns det totalt 54 518 617 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 531 468 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Braathen Landskapsentreprenør AS.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 klockan 07:00 CEST.


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-30 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera