Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-06-30 07:00 CEST

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

30 juni 2022 – 07:00 CEST Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 juni finns det totalt 53 987 149 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 772 185 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande för incitamentsprogram.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 klockan 07:00 CEST.


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 07:00 CET.

Bilder

    Prenumerera