Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2022-01-31 18:30 CET

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

31 januari 2022, klockan 18:30 CET Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 31 januari 2022 finns det totalt 53 142 631 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 484 594 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Markbygg Anläggning Väst AB samt Rainset Oy.


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-31 18:30 CET.

Attachments

Bilder

    Prenumerera