Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2021-04-14 07:00 CEST

Hadeland Maskindrift tilldelas driftsavtal för Oslo centrum värt 660 mnok.

Hadeland Maskindrift AS, dotterbolag till Green Landscaping Group AB (publ), har fått förnyat förtroende av Oslo kommun avseende drift av vägnätet i Oslo centrum. Avtalet är på fyra år med option på ytterligare två år och är inklusive optionsåren värt 660 mnok.

- Vi är mycket glada över att få fortsatt förtroende av Oslo kommun och avtalet är givetvis bra för bolaget. I avtalet ingår bland annat mycket renhållning som ska utföras 365 dagar om året vilket betyder en långsiktig trygghet för våra anställda, säger Ola Kjos, vd Hadeland Maskindrift AS.

I avtalet ingår vinterunderhåll, vilket inkluderar plogning, sandning och saltning av vägar och trottoarer, gångstigar och cykelvägar. På våren ska gator sopas och rengöras. Under sommaren utförs underhållsarbete på vägnätet, byte av avlopp, trottoarkanter, asfaltsarbete samt grönyteskötsel med mera.

- Vi har haft detta avtal sedan 2018 och har effektiva arbetsrutiner för det som ska utföras. Vi är väl bekanta med de olika arbetsuppgifterna och har ett mycket bra samarbete med kunden. Detta är det största driftsavtalet i Oslo stad och det känns väldigt bra att vara en del i att hålla vår vackra huvudstad ren och tillgänglig. Vi skapar samhällsnytta, avslutar Ola Kjos.

Bilder

Prenumerera