Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2021-05-25 11:45 CEST

Green Landscaping slutför förvärvet av EF Drift AS

Green Landscaping Group AB (publ) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av EF Drift AS i Oslo.

Green Landscaping Group meddelade den 21 maj 2021 att Green Landscaping Group träffat avtal om att förvärva EF Drift AS. Tillträde ägde rum idag och Green Landscaping Group betalar köpeskillingen kontant och genom nyemitterade aktier till säljaren.

I samband med tillträdet har Green Landscaping Groups styrelse beslutat om att genomföra en apportemission av aktier i Green Landscaping Group med stöd av tidigare bemyndigande från Green Landscaping Groups års­stämma. Antalet nyemitterade uppgår till 748 801, vilket räknat efter emissionen motsvarar en utspädning om 1,57 procent av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Antalet aktier i Green Landscaping Group ökar med 748 801 aktier till totalt 48 475 788 aktier. Tidigare ägare av EF Drift AS är nu aktieägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 klockan 11:15 CEST.

Bilder

    Prenumerera