Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2021-12-02 12:00 CET

Green Landscaping Group växer i västra Sverige genom förvärv av Markbygg Anläggning Väst AB

2 december 2021, klockan 12:00 CET Green Landscaping Group AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva Markbygg Anläggning Väst AB (”Markbygg”) med en omsättning på cirka 280 mkr med god lönsamhet.

Markbygg är ett ledande mark- och anläggningsföretag i Västra Götaland med bas i Uddevalla och har cirka 60 medarbetare. Bolaget är verksamt inom markentreprenad med specialisering inom vatten och avlopp, och kunderna återfinns främst inom den offentliga sektorn, såsom kommuner, stat och kommunala bolag.

- Markbygg är ett modernt företag, med hög grad av digitialisering och väl utvecklade processer. Företaget verkar på en intressant marknad och levererar tjänster med stor kundnytta. Vi har fört en dialog med ägaren Stefan Lundh och delar gemensamma värderingar, säger Johan Nordström, CEO, Green Landscaping Group.

- Genom att vara en del av Green Landscaping Group ser jag möjligheten att bevara vår egen kultur och fortsätta utveckla vår verksamhet på nya sätt. Vi får nya kollegor i gruppen med vilka vi kan dela vårt kunnande och kompetens. Att hamna i ett sammanhang som detta värdesätter jag mycket, säger Stefan Lundh, VD, Markbygg Anläggning Väst.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna. Affären är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och väntas slutföras under första kvartalet 2022.

Förvärvet finansieras med befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Antalet emitterade aktier väntas uppgå till cirka 400 000 och innebär en utspädning om cirka 0,8%.  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021, klockan 12:00 CET.

Bilder

Prenumerera