Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2021-12-02 08:00 CET

Green Landscaping Group fortsätter att växa i Norge genom förvärv av markanläggningsföretaget Hermansen Maskin AS

2 december 2021, klockan 08:00 CET Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat Hermansen Maskin AS med en omsättning på cirka 75 mnok. Förvärvet innebär ytterligare förstärkning av vår marknads­position i Norge då vi adderar ännu ett kvalitetsbolag till gruppen.

Förvärvet av Hermansen Maskin AS är Green Landscaping Groups 9:e förvärv i Norge. Bolaget är välkänt på sin marknad för hög kvalitet samt återkommande och nöjda kunder.

Hermansen Maskin är ett entreprenörsdrivet bolag som grundades 2006 av Arild Hermansen. Bolaget omsätter idag cirka 75 mnok, har en god lönsamhet och tillhandahåller tjänster inom markanläggning och skötsel. Bolaget är etablerat i Sande, sydväst om Oslo. Kunderna återfinns främst i kategorierna byggföretag, markexploatörer och privatpersoner.

- Vi är övertygade om att Hermansen Maskin kommer att komplettera och stärka den grupp av företag som redan är en del av gruppen i Norge. Grundaren av bolaget, Arild Hermansen, symboliserar den entreprenörsanda som vi söker, det vill säga med sinne för att driva professionella och framgångsrika bolag i utemiljöbranschen, säger Atle Roll-Matthiesen, Regionchef Norge, Green Landscaping Group.

- Jag har sedan en tid följt Green Landscaping Group och de fina norska bolag som sedan 2020 anslutit sig till gruppen. Den decentraliserade strategin kommer att göra det möjligt för mig och mina medarbetare att fortsätta driva och utveckla vår verksamhet som självständiga entreprenörer. Samtidigt får vi vara del av ett större sammanhang med det gemensamma målet att erbjuda hållbara lösningar inom utemiljö, säger Arild Hermansen, VD, Hermansen Maskin.

- Vi är glada att Hermansen Maskin nu ansluter till gruppen och önskar Arild och hans medarbetare varmt välkomna till Green Landscaping Group, avslutar Atle Roll-Matthiesen.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Hermans Maskin AS med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 105 923 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljaren. Det motsvarar en utspädning om 0,2% av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antalet aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 52 583 119 aktier. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på resultatet för 2021.

Tidigare ägare av Hermansen Maskin AS är nu delägare i Green Landscaping Group AB (publ).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 08:00 CET.

Bilder

Prenumerera