Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2021-05-10 07:00 CEST

Green Landscaping förvärvar Håkans Trädgårdstjänst och OK Hage

Green Landscaping Group AB (publ) förvärvar Håkans Trädgårdstjänst genom Tranemo Trädgårdstjänst och OK Hage AS genom dotterbolaget Oveland Utemiljø AS.

Håkans Trädgårdstjänst AB verkar i Sjuhäradsbygden och omsätter omkring 20 mkr med en marginal i linje med koncernens mål. Bolaget har sin huvudsakliga verksamhet i Borås där man levererar skötsel och underhållstjänster. Daniel Carlsson, VD på Håkans Trädgårdstjänst, blir i samband med transaktionen aktieägare i Green Landscaping Group och kommer tillsammans med Tranemo Trädgårdstjänst fortsatt driva och utveckla verksamheten.

OK Hage är verksamma på det norska Sörlandet och levererar gröna finplaneringsentreprenader och skötseltjänster till sina kunder. Bolaget omsätter 15 mnok på års­basis till en god marginal. Ola Ketil Kvitstein, VD på OK Hage, blir i samband med transaktionen aktieägare i Green Landscaping Group och kommer tillsammans med Oveland Utemiljø fortsatt driva och utveckla verksamheten.

- Att våra dotterbolag kan förvärva företag och attrahera entreprenörer med stark lokal förankring är glädjande och en av våra strategier för ytterligare tillväxt. Tillsammans med de nya bolagen får vi ett ännu bättre utgångsläge att leverera tjänster med god kvalitet till våra kunder, säger Johan Nordström, koncernchef Green Landscaping Group.

- Jag räknar med fler tilläggsförvärv av detta slag då stark lokal förankring är centralt för oss för att leverera kundnytta. Roger Carlsson, VD för Tranemo Trädgårdstjänst, samt Reiulf Heen och Tor Björn Oveland har genomfört dessa affärer på ett bra sätt. Jag välkomnar både Håkans Trädgårdstjänst och OK Hage till gruppen, avslutar Johan Nordström.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 07:00 CEST.

Bilder

    Prenumerera