Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2021-06-30 07:00 CEST

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

30 juni 2021, klockan 07:00 CEST Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 juni 2021 finns det totalt 50 857 350 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 2 381 562 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som del av betalning för förvärvet av Viher-Pirkka Oy, riktad nyemission samt incitamentsprogram.


Informationen är sådan som Green Landscaping är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-30 07:00 CET.

Attachments

Bilder

    Prenumerera