Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2020-05-27 08:00 CEST

Green Landscapings vd har sålt 750.000 aktier i Green Landscaping Group och meddelar avsikt att teckna sin pro rata andel i den planerade företrädesemissionen

Green Landscaping Groups vd Johan Nordström har sålt sammanlagt 750.000 aktier i bolaget motsvarande ca 20% av hans totala innehav. Försäljningslikviden kommer i huvudsak användas till att teckna för pro rataandelen av hans kvarvarande aktieinnehav i den aviserade företrädesemissionen i bolaget. Johan Nordström äger efter transaktionen 2.996.738 aktier, motsvarande ca 8,1 procent av bolagets röster och kapital.

”Försäljningen av aktier görs av privatekonomiska skäl och ökar min handlingsfrihet och förmåga att agera i bolagets långsiktiga intresse, bland annat genom deltagande i kommande företrädesemission. Green Landscaping är ett fantastiskt bolag och vi fortsätter att leverera på vår aktiva förvärvsagenda”, säger Johan Nordström, vd för Green Landscaping Group.

Johan Nordström har också meddelat att han avser att flytta sitt kvarvarande ägande i bolaget till en kapitalförsäkring.

Inklusive VD Johan Nordström har därmed sammanlagt aktieägare som äger motsvarande 65 % av aktierna i bolaget förbundit sig eller meddelat sin avsikt att teckna för sina respektive pro rataandelar i den aviserade företrädesemissionen.

Transaktionen kommer att rapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regelverk.

 

Denna information är sådan som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020, kl. 08:00 CET.
 

Prenumerera