Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

Regulatorisk

2020-02-21 07:30 CET

Green Landscaping förvärvar två bolag och expanderar till Norge samt meddelar sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 150 mkr

Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat Gast Entreprenör AS (”Gast”) i Osloregionen med verksamhet inom finplanering samt förvärvar PARK i Syd AB (”PARK”), med huvudsaklig verksamhet inom projektering och finplanering i Skåne. I samband med detta meddelar bolaget sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 150 mkr för fortsatta förvärv. Bolagets största ägare, Byggmästare Anders J Ahlström, familjen Salén genom bolag och styrelseordförande Per Sjöstrand genom bolag stöder emissionen och har förbundet sig att teckna sina respektive pro rata-andelar.

Gast bedriver sedan 2008 en framgångsrik verksamhet med fokus på nyanläggning och renovering av parker, lekplatser, utemiljöer och innergårdar. Bolaget är verksamt i Osloregionen. Antalet helårs­anställda anställda uppgår till 29. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare, större privata företag och projektutvecklare.

Gast har över åren haft en stabil och god intjäning med en omsättning på ca 85 miljoner norska kronor och en rörelsemarginal på 20%.

- Förvärvet av välrenommerade Gast är ett steg in på den norska marknaden och bolaget passar väl in i vår verksamhet och entreprenöriella kultur. Expansionen till Norge är i linje med vår tidigare kommunicerade strategi att konsolidera marknaden i Norden. Bolagets grundare har en lång historik inom branschen och är väl etablerade på den attraktiva marknaden i Oslo. De har byggt ett väldigt fint bolag och vi vill hälsa dem välkomna i Greenfamiljen. I och med detta förvärv öppnar vi upp för fler kompletterande förvärv i regionen precis på samma sätt som vi i Sverige har expanderat i regioner där vi är aktiva, säger Johan Nordström, VD Green Landscaping Group AB (publ).

- Som entreprenör i denna verksamhet har vi sedan en tid tillbaka sökt ett sammanhang där bolaget och vi själva kan fortsätta utvecklas. Genom Green som partner ser vi att vi funnit en industriell aktör som förstår vår verksamhet och den marknad vi verkar inom. Vi ser fram emot de tillväxtmöjligheter som nu öppnar sig som del av Green Landscaping Group, säger Lars Ola Sterud och Paul Gamme, ägare och grundare till Gast AS.  

PARK i Syd AB, som grundades 2008 av Thomas Nilsson och Håkan Åkesson, bedriver projektering samt finplanering av utemiljöer med i huvudsak allmännyttiga bostadsbolag, kommuner och Brf:er som kunder. Ägarna har en lång och gedigen bakgrund inom branschen.

Bolaget har 13 anställda och omsatte cirka 30 mkr under räkenskapsåret 2019.

- Förvärvet av PARK i Syd sker helt enligt vår förvärvsstrategi där vi söker lönsamma och framgångsrika bolag i segmenten finplanering och skötsel där tydliga affärsmässiga möjligheter uppstår. Bolaget har gott renommé och levererar tjänster av hög kvalité. Det som gör detta förvärv intressant är bolagets samarbete med kyrkan som kund samt dess kompetens inom projektering. Genom denna bredd kan bolaget utföra projekt från projektering hela vägen till utförande samt eftermarknad, säger Johan Nordström, VD Green Landscaping Group AB (publ).

- Vi ser fram mot att bli en del av Green Landscaping-koncernen och skapa värde för såväl koncernen som våra kunder och medarbetare. Det bolag vi grundade kommer drivas vidare under sitt eget starka varumärke och fortsätta leverera de tjänster vi alltid gjort med hög kundnytta för nuvarande och kommande kunder, säger Thomas och Håkan, ägare och grundare av Park i Syd AB.

I båda fallen förvärvar Green Landscaping Group AB 100% av aktierna som finansieras med kontanta medel, nyemitterade aktier samt lånefinansiering. Tillträde sker den 21a februari 2020.

Avsikt att genomföra nyemission

Med anledning av ovanstående förvärv och avsikten att driva en fortsatt aktiv förvärvsagenda planeras en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 150 mkr före emissionskostnader. Nyemissionen kräver godkännande av den ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2020. Villkor för emissionen kommer att presenteras i samband med kallelsen till års­stämman.

Bolagets största ägare, Byggmästare Anders J Ahlström (21,2%), familjen Salén genom bolag (18,7%) och styrelseordförande Per Sjöstrand genom bolag (4,6%) stödjer emissionen och har förbundit sig att teckna sina pro rata-andelar av företrädesmissionen.

Denna information är sådan information Green Landscaping Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 07:30 CET.

Bilder

    Prenumerera