Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2020-12-01 12:00 CET

Green Landscaping förvärvar Thormans Entreprenad AB

Green Landscaping Group AB (publ) har idag förvärvat Thormans Entreprenad AB, ett ledande företag inom skötsel av utemiljöer i Östergötland.

Thormans Entreprenad grundades 2003 och har sedan starten skött utemiljöer åt fastighetsägare och kommuner. Bolaget har en bred kundportfölj med särskild vikt mot kommunala kunder. Bolaget omsätter idag drygt 100 mkr på marknaden i framförallt Östergötland och har cirka 100 anställda.

- Thormans Entreprenad är ett välkänt bolag i branschen och har genom åren lyckats med en imponerande tillväxt. Lönsamheten har dock fått stå tillbaka vilket är vanligt när fokus legat på tillväxt. Vi har tillsammans med bolagets ledning kommit fram till en ny strategi som innebär ökad fokus på lönsamhet och kundnytta framför tillväxt. Vår bedömning är att lönsamheten kan lyftas väsentligt genom det pågående strategiskiftet och med hjälp av den infrastruktur som Green Landscaping Group tillför till bolaget, säger Johan Nordström, koncernchef Green Landscaping Group.

- Vi har sedan starten varit med om en otrolig resa i att bygga upp Thormans Entreprenad från det lilla företaget till ett större med fantastiska kunder och medarbetare. Att bli en del av Green Landscaping Group är för oss ett naturligt steg och därigenom fortsätta utveckla bolaget, säger Anders Corazza, VD Thormans Entreprenad.

- Vi välkomnar Anders Corazza, Kirre Strantzalis och deras medarbetare till gruppen och ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans, säger Johan Nordström

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Thormans Entreprenad med tillträde idag 1 december. Förvärvet finansieras med egen kassa och emission av egna aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2020, idag beslutat om emission av 219 537 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljarna av Thormans Entreprenad. Teckningskursen uppgår till 35,97 kronor per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Greens resultat för 2020.

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Green Landscaping Group med 219 537 aktier till totalt 47 726 987 aktier.

Tidigare ägare av Thormans Entreprenad är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 12:00 CET.

Bilder

Prenumerera