Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2020-10-30 13:00 CET

Green Landscaping förvärvar Oveland Utemiljø AS i norska Sørlandet

Green Landscaping Group AB (publ) har idag förvärvat Oveland Utemiljø AS, ett företag verksamt inom finplanering och trädgårdsanläggningar.

Oveland Utemiljø grundades 2002 och har gått från att vara en mindre aktör inom trädgårdsanläggning till att idag vara ett väletablerat företag som sysselsätter upp till 50 anställda under säsong. Bolaget omsätter cirka 65 MNOK med en god lönsamhetsnivå.

- Oveland Utemiljø har sin styrka i den höga kvalitetsnivån hos bolagets anställda och sticker även ut inom segmentet naturstensmurar. Jag är övertygad om att när bolaget nu blir en del av vår norska organisation kan de ta nästa steg i sin utveckling, säger Johan Nordström, koncernchef Green Landscaping Group.

- Vi har under en lång tid haft funderingar på hur vi kan spela en roll i att utveckla den norska landscaping-marknaden utan att magkänslan varit tillräckligt bra med avseende på hur det skulle genomföras. Med Green Landscaping Group är vi övertygade om att vi nu hamnat rätt. Tillsammans med Gast Entreprenør och Hadeland Maskindrift ska vi verka och ta ansvar för den vidare utvecklingen av gruppen i södra Norge.

- Vi välkomnar Reiulf, Tor Bjørn och övriga medarbetare hos Oveland Utemiljø till Green Landscaping Group. Vår resa i Norge har bara börjat och framtiden ser klart positiv ut för vidare utveckling.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Oveland Utemiljø med tillträde idag 30 oktober. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter, egen kassa och emission av egna aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2020, idag beslutat om emission av 225 056 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljarna av Oveland Utemiljø. Teckningskursen uppgår till 37,97 kronor per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Greens resultat för 2020.

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Green Landscaping Group med 225 056 aktier till totalt 47 507 450 aktier.

Tidigare ägare av Oveland Utemiljø är nu delägare i Green Landscaping Group AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
30 oktober 2020 kl. 13:00 CET.

Bilder

Prenumerera