Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2020-09-01 14:00 CEST

Green Landscaping förvärvar Hadeland Maskindrift i Norge med en omsättning på cirka 200 mnkr

Green Landscaping Group AB (publ) har idag förvärvat Hadeland Maskindrift AS, ett företag inom skötsel av gata och väg med verksamhet i Osloregionen.

Hadeland Maskindrift bedriver sedan starten 2004 en verksamhet med fokus på skötsel av gata och väg. Bolaget har ett starkt fäste i Osloregionen och har 95 anställda som arbetar med kunder som Oslo kommun, Statens vegvesen med flera.

Hadeland Maskindrift har under åren haft en stabil verksamhet med god intjäningsförmåga parallellt med en imponerande hög tillväxttakt.

- Förvärvet av ett kvalitetsbolag som Hadeland Maskindrift är ytterligare ett steg på vägen att etablera en plattform av välskötta entreprenörsledda bolag i Norge. Detta hade inte varit möjligt utan vårt dotterbolag GAST Entreprenør AS. De ansvariga, Lars-Ola Sterud och Paul Gamme, har ett väl etablerat samarbete med Hadeland Maskindrift som har varit avgörande för att nu kunna knyta ytterligare ett mycket välskött bolag till koncernen, säger Johan Nordström, koncernchef Green Landscaping Group.

- Vi följer också vår tidigare kommunicerade strategi att konsolidera den nordiska utemiljöbranschen. Vi avser fortsätta på den inslagna vägen för att med tillräckligt många entreprenörer i varje geografi få full effekt av vår strategi, fortsätter Johan Nordström.

- VI har under en tid planerat för att ta nästa steg i vårt företagande. Genom att bli en del av Green Landscaping Group ser vi möjligheten att driva företaget vidare med fokus på entreprenörskap, men samtidigt bli en del av något större. Vi ser fram emot att vara med och bygga den bästa utemiljögruppen i Norge. Att få nya kollegor som vi både kan stötta och få stöttning av gör det möjligt att på ett ännu bättre vis leverera tjänster i toppklass, säger Ola Kjos och Lars-Magnus Braaum, ägare och grundare till Hadeland Maskindrift.

- Bolagets två grundare har en lång historik inom branschen och är väl etablerade på den attraktiva marknaden i Oslo. De har byggt ett väldigt fint bolag och vi är mycket glada att hälsa dem välkomna till Green koncernen. De tar nu en central plats i det fortsatta arbetet i Norge för att knyta rätt bolag till gruppen, avslutar Johan Nordström.

Green Landscaping Group förvärvar 100% av aktierna i Hadeland Maskindrift AS med tillträden idag 1 september 2020. Förvärvet finansieras genom lånefinansiering och emission av egna aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2020, idag beslutat om emission av 748 782 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljarna av Hadeland Maskindrift AS. Teckningskursen uppgår till 26,20 kronor per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris.

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Green Landscaping Group med 748 782 aktier till totalt 46 953 413 aktier.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 kl. 14:00 CEST.

Bilder

Prenumerera