Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2020-10-01 13:00 CEST

Green Landscaping förvärvar Bengtssons Trädgårdsanläggningar AB i Malmö

Green Landscaping Group AB (publ) har idag förvärvat Bengtssons Trädgårdsanläggningar AB, ett företag verksamt inom finplanering och trädgårdsanläggningar.

Bengtssons Trädgårdsanläggningar bedriver sedan starten 1985 en verksamhet med fokus på finplanering i Malmöregionen. Bolaget levererar med sina 30 anställda kvalitetsentreprenader till främst kommuner och bostadsbolag.

Bengtssons Trädgårdsanläggningar är ett stabilt företag med hög kundnöjdhet och har växt till en omsättning på cirka 80 mkr med god lönsamhet.

- Bengtssons Trädgårdsanläggningar är ett kvalitetsföretag som sätter projekten i fokus och levererar med hög kvalitet. Bengtssons Trädgårdsanläggningar har en stark företagskultur med skickliga medarbetare vilket gör dem till den typ av verksamhet vi vill knyta till oss, säger Johan Nordström, koncernchef Green Landscaping Group.

- Vi har under en tid arbetat för att få till en partner och anser att det som Green Landscaping kan erbjuda som ägare är väldigt positivt för både våra kunder och medarbetare. Vi kommer att driva i oförändrad riktning och genomföra våra projekt med samma engagemang och styrka som tidigare fast nu i en annan kontext och med systerbolag som kommer sporra oss att bli ännu bättre i alla led, säger Bo Bengtsson, VD Bengtssons Trädgårdsanläggningar.

- Vi välkomnar Bo, Magnus och övriga medarbetare till Green Landscaping Group med en förväntan om en fortsatt fin utveckling av bolaget, avslutar Johan Nordström, koncernchef Green Landscaping Group.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Bengtssons Trädgårdsanläggningar AB med tillträde idag 1 oktober. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och emission av egna aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från års­stämman den 14 maj 2020, idag beslutat om emission av 328 981 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljarna av Bengtssons Trädgårdsanläggningar. Teckningskursen uppgår till 30,40 kronor per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Greens resultat för 2020.

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Green Landscaping Group med 328 981 aktier till totalt 47 282 394 aktier.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
1 oktober 2020 kl. 13:00 CEST.

Bilder

Prenumerera