Våra bolagBli en del av Green

Pressmeddelande

2020-07-09 07:00 CEST

Green Landscaping förstärker närvaron i Stockholms stad

Vinner avtal gällande parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i stadsdelen Hässelby-Vällingby.

Ett dotterbolag inom Green Landscaping-koncernen har genom anbud tilldelats avtal gällande parkskötsel, renhållning och vinterväghållning för ytterligare en stadsdel i Stockholms stad. Stadsdelen Hässelby-Vällingby utökar koncernens redan starka närvaro i kommunen, som sedan tidigare består av flertalet stadsdelar, kommuncentrala parker och kommunala bolag, däribland Kungsholmen, Östermalm, Kungsträdgården, Svenska Bostäder och Micasa.

- Avtalet innebär att vi växer kraftigt i de norra delarna av Stockholm. Vi ser tydliga synergier med våra nuvarande uppdrag och det ger oss än bättre förutsättningar att leverera hög kvalitet och service till våra kunder. Vi kommer att kunna minska andelen transporter mellan uppdragen vilket ger oss både en ökad effektivitet och en positiv påverkan på miljön i form av mindre utsläpp. Det nya avtalet innebär att vi behöver rekrytera ett tiotal nya medarbetare, däribland två till tre arbetsledare, någonting som är extra roligt i dessa tider, säger resultatenhetschef Fredrik Sandin.

 - Jag är väldigt glad över vårt nya samarbete och tacksam över att jobba i en bransch som fortsatt går bra och har möjlighet att anställa personal, avslutar Fredrik Sandin.

Avtalet löper inklusive möjliga optionsår till 2027 och leveransen startar den 1 oktober 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 klockan 07:00 CET.

Bilder

Prenumerera